Законодавством країни визначено умови стажування працівників: інформують спеціалісти

Законодавством країни визначено умови стажування працівників: інформують спеціалісти, Ольга

Актуальною темою сьогодні, як показує практика, є стажування. Але в Кодексі законів про працю України не міститься такого поняття, як стажування.

Про його умови та способи проведення розповіли в ГУ Держпраці Дніпропетровської області.

Інформацію розмістили на сторінці у фейсбук відділу з питань інфраструктури та інвестицій Новомосковського міськвиконкому.

Всім нам відомо, інформують спеціалісти, що стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки. Метою стажування є здобуття досвіду з виконання професійних завдань та обов’язків, удосконалення професійних знань, умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки.

Кожен роботодавець поняття стажування тлумачить по різному. Спеціалісти роз`яснюють: які умови стажування можуть називатися стажуванням, а також про його види та порядок.

Прийняття на роботу працівників на «стажування» без проведення відповідної оплати є порушенням законодавства з праці і ознакою застосування примусової праці, використання якої заборонено ст.43 КонституціїУкраїни, чиннимзаконодавством з праці і нормами міжнародного права. При цьому:

Стажування студентів та учнів - набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань відповідно до Закону України від 05.09.2017 року № 2145-VIII«Про освіту».

Стажування безробітних- підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця, що передбаченонаказомвід 31.05.2013 № 318/655«Про затвердження порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України» від 19.06.2013 за № 1029/23561.

Виключні випадки стажування: стажування лікарів, працівників з охорони праці, нотаріусів, адвокатів для набрання певного досвіду.

На підприємствах усіх форм власності існує тільки 2 види стажування:

- стажування студентів;

- стажування безробітних.

В інших випадках «стажування» це праця без належного оформлення.

Відповідно до ст. 21 КЗпП України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Крім того, працівник не може бути допущений до роботи без:

· укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженнямвласникаабоуповноваженого ним органу,

· повідомлення до територіального органу ДФС про прийняттяпрацівника на роботу в порядку, встановленомуКабінетомМіністрівУкраїни.

Щодо стажування безробітних.

Громадяни, які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити стажування — професійне навчання працівників на виробництві, чи іншому підприємстві, організації незалежно від форми власності.У всіхіншихвипадках — роботодавецьзобов’язанийоформитипрацівника на роботу відповідно до вимог статті 24 КЗпП України.

Необхіднододати, що виконанняпрацівникомроботи на умовах «стажування» свідчить про порушенняроботодавцемвимог чинного законодавства і даєпідставипрацівникувимагатиналежногооформленнятрудовихвідносин.

Стажування безробітних здійснюється на замовлення роботодавців за індивідуальною програмою, що затверджується роботодавцем і погоджується центром зайнятості. Строк підвищення кваліфікації безробітних шляхом стажування на курсах цільового призначення установлюється з урахуванням мети і складності навчання від 20 до 500 годин. Для цьогоукладаєтьсятристороння угода між центром зайнятостінаселення, підприємством і безробітним. Післязавершеннястажуваннябезробітних у роботодавця - замовникакадрівбезробітніотримуютьдовідку. По закінченністажуванняроботодавець - замовниккадрів, якиймає право брати участь у визначеннізмістустажуваннябезробітних,зобов’язанийпротягом 30 календарнихднів з дня завершеннянавчанняпрацевлаштуватибезробітних.

Стосовно стажування студентів та учнів.

Згідно умов статті 29 Закону України 05.07.2012 №5067-VI«Про зайнятість населення» передбаченопроведеннястажуваннядля молоді. Також постановою КМУвід 16.01.2013 № 20 затверджено Порядок укладення договору про стажуваннястудентів вищих та учнівпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типову форму договору про стажуваннястудентів вищих та учнівпрофесійно-технічнихнавчальнихзакладів на підприємствах, в установах та організаціях.

Для отриманняінформації про можливістьстажуваннязазначенівищестуденти та учнізвертаються до:

відповіднихпідрозділів таких закладів; територіальних органів центрального органу виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуполітику у сферізайнятостінаселення та трудовоїміграції (тобто до центрівзайнятості); організаційроботодавців, а такожбезпосередньо до керівниківпідприємств.

Вищі та професійно-технічні навчальні заклади разом з підприємствами надають студентам ВУЗів та учням ПТУ інформацію про можливість стажування.

Звернітьувагу, що підприємствоможевключатипроведеннястажування до договору про підготовкукваліфікованихкадрів, щоукладаєтьсянавчальним закладом та підприємством - замовникомпідготовкикадрів.

Одночасно з укладенням договору про стажування керівникпідприємствазатверджує індивідуальнупрограмустажування та видає наказ про проходженнястажування.

У наказі зазначають:

строки і місцейогопроходженняу структурномупідрозділі, спеціальність (кваліфікація) абопрофесія (кваліфікаційнийрівень) стажиста, режим стажування (тобторозподіл часу стажування, тривалістьстажування і відпочинку), керівникстажиста це особа відповідальна за проведеннястажуванняпрацівникпідприємства, якиймаєдосвід та стаж роботи за відповідноюспеціальністю (кваліфікацією) абопрофесією (кваліфікаційнимрівнем) не менш як три роки. До речі, за керівникомстажуванняможе бути закріплено не більшедвохстажистів.

Обов`язковозі стажером проводиться інструктаж по охороні праці.

Строк стажування не можеперевищувати шести місяців. А тривалістьроботипід час стажування не повинна перевищуватитривалостіробочого часу, встановленогозаконодавством для відповідноїкатегоріїпрацівників.

Запис про проходженнястажування вноситься до трудової книжки стажиста, яка у разі потреби оформляється згідно із законодавством.

Судова практика підтверджує, що стажування без трудового договору заборонено, зокрема постанова Верховного Суду від 30.10.18 у справі № 817/2331/16, постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 23.02.17 у справі № 65007113.

Враховуючи вищенаведене, можна дійти висновку, щоперевірка роботодавцем кваліфікації майбутнього працівника або навчання його навикам, необхідним для подальшої роботи, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником (власником) може встановлюватися тільки випробуванням відповідно до умов статті 26 КЗпП України.

Вікторія Капінус,

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість,

працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні управління з питань праці Головного

управління Держпраці у Дніпропетровській області

(м.Дніпро, Казакова, 3, тел.0567767427)

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии