• Головна
 • Что думают наши политики о создании объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске?
эксклюзив
09:02, 30 березня 2017 р.

Что думают наши политики о создании объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске?

эксклюзив

Двадцать известных политиков и общественных деятелей города Новомосковска мы попросили дать комментарии по следующим вопросам: Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему? На эти вопросы, к сожалению, комментарии захотели озвучить не все. Поэтому, жители Новомосковска и района, Вы можете ознакомиться с мнением тех, кто на четкие вопросы готов публично дать ответы.

На нашу просьбу откликнулись Сергей Горошко, Александр Гаркавенко, Александр Величко, Павел Черненко, Алексей Фрейдин, Сергей Резник, Ирина Яловая,  Дмитрий Глущенко, Елена Хорольская, Игорь Гуртовой.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Секретар міської ради - Горошко Сергій Григорович

Так, я підтримую об’єднання територіальних громад, яким було запропоновано міською радою об’єднання в Новомосковську міську територіальну громаду з центром у місті Новомосковську. По-перше, добровільне об’єднання громад дозволить нам отримати додатково значні фінансові ресурси за рахунок коштів, які отримає нова громада, у вигляді фінансової підтримки добровільного об’єднання територіальних громад, від держави. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Причому загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості населення у такій територіальній громаді, тобто чим більше громада буде (мається на увазі кількість населення та територія), тим більше коштів вона може отримати від держави. По-друге, нова об’єднана громада отримає кошти з Державного фонду регіонального розвитку на проекти, спрямовані на підтримку і розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад. Також хочу зазначити, що і Державний фонд регіонального розвитку, і міжнародні фонди, і різні донорські організації хочуть працювати тільки з об’єднаними громадами. І це є вагомий аргумент щодо об’єднання в велику, привабливу для інвесторів та донорів, об’єднану громаду.Третє, при  об’єднанні у нової громади з’явиться право розпоряджатися землями об’єднаної територіальної громади, в тому числі і тими земельними ділянками, які знаходяться зараз за межами населених пунктів, яким ми запропонували об’єднатися в спільну громаду. Органи місцевого самоврядування об’єднаних громад отримають виключні повноваження щодо розпоряджання, володіння і користування земельними ділянками в межах своєї юрисдикції (підкреслюю як у межах, так і за межами населених пунктів).Четверте, бюджет об’єднаної територіальної громади – це принципово інший бюджет, ніж бюджет села, селища або міста. Громади переходять в інший статус, з іншими повноваженнями та іншими фінансовими ресурсами. Склад доходів та видатків для об’єднаної громади визначається бюджетним законодавством аналогічно як для міст обласного значення (місто Новомосковськ і зараз має такий статус). При розрахунках міжбюджетних трасфертів громада напряму контактує з Міністерством фінансів України. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2015 - 2016 роки показав, що бюджетна децентралізація дала дуже позитивні результати і у місцевих бюджетів з’явились додаткові фінансові можливості, збільшилася їх платоспроможність, - і саме це дає нам надію, що і бюджет об’єднаної територіальної громади отримає значно більший фінансовий ресурс для вирішення спільних завдань в нашій об’єднаній територіальній громаді.Я вірю, що разом ми зможемо змінити на краще наші населені пункти, об’єднавши зусилля та досвід ми зможемо змінити на краще життя всієї об’єднаної територіальної громади.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Депутат Новомосковского городского совета, председатель фракции партии БПП "Солидарность" -  Гаркавенко Александр Иванович

Да. Поддерживаю.

Тот размер громады, которую планируется создать, на сегодняшний день есть одним из оптимальных вариантов для этих территорий. Самым главным вопросом в создании территориальных  громад является самодостаточность громады, т.е. созданная громада должна  полностью обеспечивать содержание своих структур, необходимых для жизнедеятельности. Повышением самодостаточности территориальной громады являются следующие показатели:

 • Положительный прирост населения;
 • Отсутствие  оттока работающих граждан, и создание новых рабочих мест.
 •  Стойкая тенденция к увеличению количества и мощности субъектов предпринимательства
 • Наличие системы обеспечения новых членов громады жильем по доступным ценам
 • Создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов
 • Формирование модели приобретения жителями громады соответствующего уровня образования и переквалификации

Еще необходимо обратить внимание на принципы правовой организационной и материально-финансовой самостоятельности, что есть базой при формировании самодостаточности территориальной громады. И самым главным принципом самодостаточности есть постоянное развитие.

Ведь если посмотреть по сути, то территориальная громада – это огромное предприятие , которое должно иметь полный цикл всех процессов необходимый для полноценного существования. Именно предложение создания  Новомосковской громады и дает возможность соблюсти все принципы и показатели, которые перечислены выше. Если взять  сам город Новомосковск, то  это промышленное производство, полный спектр качественных социальных услуг (главное, что эти объекты уже существуют), наличие трудоспособного населения. И соответственно,  если взять предоставленный перечень сельских советов,  то кроме того, что сегодня там  производится, это огромная территория как сельскохозяйственных земель (получение качественных продуктов питания),  так и лесной массив (широкое внедрение зеленого туризма) и другое. Именно здесь есть поле деятельности для развития разного рода производств, создания и внедрения коммерческих проектов. И на самом деле взаимодействие и рациональное объединение вышеперечисленного  может стать  залогом создания успешной, самодостаточной, постоянно развивающейся Новомосковской территориальной громады. Я уже не беру во внимание то, что для больших территорий громад в первую очередь будут предоставляться финансирование как государственных,  так и коммерческих  грантов для развития,  и укрепления этого объединения.

Также хочу добавить, что такого рода территориальная громада будет иметь возможность взаимного перераспределения финансовых  ресурсов между участниками громады , что будет происходить быстро, мобильно, согласно только одного решения депутатов. Исходя из вышесказанного, модель Новомосковской громады является неординарной,  но в тоже время при умелом руководстве всеми процессами станет современной, своевременной, необходимой для общества моделью создания благоприятных условий жизни и успешного развития территорий  Украины на пути стремления всех нас к европейским стандартам жизни.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Депутат Новомосковської міської ради VIІ скликання -  Величко Олександр Данилович

Законом України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», розробленим урядом та прийнятим Верховною Радою 2 лютого 2015 року, передбачене кардинальне реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

Мабуть, це слушна ідея. Вона повинна була б вирішити чисельні проблеми. Проте залишається дуже багато питань. Питання об'єднання територіальних громад обговорювалися на депутатських комісіях, але мова йшла лише про додаткові надходження з бюджету у вигляді субвенцій та збільшення територій.

Щодо негативних наслідків – намагалися замовчувати або робити вигляд, що це не наразі. Коли мною було піднято питання, щодо витрат та фінансової доцільності процесу об’єднання, то позиція опонентів була такою – ми об’єднаємося, а потім будемо рахувати.

Також питання викликають  «громадські слухання», «круглі столи». З 70-ти тисячного населення міста в обговоренні брало участь менше 1-го відсотка. До обговорення були залучені комунальні підприємства міста, заклади освіти та медицини (з яких навряд чи всі брали в ньому участь) та представники міськвиконкому.    

Дехто з депутатів переймався добробутом сільських громад (деякі з них є мешканцями району), зовсім забувши, що вони обиралися містянами і що, в першу чергу, треба відстоювати інтереси саме мешканців Новомосковська.

На останній сесії мною було внесена пропозиція – включення до порядку денного питання щодо зобов’язання відповідальної комісії обов’язкового проведення фінансово – економічного аналізу, здійснення розрахунків доцільності об’єднання територіальних громад та винесення цієї інформації на всенародне обговорення. Але за мою пропозицію проголосували лише 3 депутата.

Я вважаю, громадяни міста повинні знати, що нас чекає після об’єднання, тобто про всі переваги та недоліки, яких буде чимало.

Також є багато інших питань, на які наразі відповідей немає, а саме: Що буде з надходженнями до місцевих бюджетів? Як їх ділити? Які будуть видатки? Що буде з комунальною власністю? Як вона буде переоформлюватися? Що буде з аграрними землями за межами населених пунктів? Чи будуть громади ними розпоряджатися?

У будь-якому випадку, дії влади щодо реформування системи місцевого самоврядування повинні мати здоровий глузд та «холодний» розрахунок.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Голова Новомосковської міської місцевої парторганізації Політичної партії Валентина Наливайченка "Справедливість" -  Черненко Павло Михайлович

Якщо подивитись на місце розташування, інфраструктуру, то саме Новомосковськ за логікою має стати  центром  для формування нової територіальної громади, переш за все, за задумами депутатів міської ради.  Навколишні населені пункти, а саме: Орлівщинська, Піщанська, Спаська, Мар’янівська, Знаменівська, Черкаська, Вільненська, Гвардійська, Меліоративнівська, Губиниська сільські ради могли б при бажанні їх мешканців увійти до нової територіальної громади. Відстань від вказаних територій до Новомосковська складає сьогодні  від 6 до 30 кілометрів.

За умов об’єднання із центром у Новомосковську, площа громади може становити 1164 кв. км і на цій території мешкали б 121,1 тис. осіб.

На території громади могли б функціонувати 10 фельдшерсько-акушерських пунктів, 4 амбулаторно-поліклінічні заклади та 3 лікарні, а також 1 станція швидкої допомоги та з десяток  пунктів постійного базування швидкої допомоги.

За рахунок місцевого бюджету треба було б забезпечити роботу 29 шкіл I-III ступенів, 9 шкіл – I-II ступенів, 1 школи I ступеня, 22 дитячих садків, 2 закладів позашкільної освіти, 27 закладів культури, 7 закладів для занять фізичною культурою та спортом. Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Перш за все, мова йде про зарахування до їхніх бюджетів 60% податку на доходи громадян. З додаткових ресурсів у ході реформи місцеві ради отримують власний земельний податок, ставки якого на своїй території кожна рада встановлюватиме самостійно. При цьому до юрисдикції кожної ради  передаються всі землі відповідної громади, в тому числі й за межами населених пунктів.  Також  запроваджується обов’язковий у країнах зі спроможним місцевим самоврядуванням місцевий податок на нерухоме майно. Рішення про його запровадження та про його ставки кожна місцева рада теж приймає самостійно. Громада отримує також 5% від продажу пального на АЗС, залишаються такі джерела, як раніше закріплені місцеві податки і збори. Однак навіть наділення цими ресурсами переважної більшості наявних дрібних територіальних громад їхньої спроможності не забезпечить.

Надмірна частина ресурсів у таких громадах і далі витрачатиметься наутримання управлінського апарату, а для реалізації серйозних проектів місцевого розвитку коштів не вистачатиме.

При цьому за кошти платників податків утримуватиметься одна рада, один голова, один виконком, а не декілька – що збереже кошти для реальних справ. З більшої території до місцевого бюджету можна зібрати значно більші податкові обсяги.

Безперечно це основні плюси такого об’єднання. Але є багато мінусів. І найголовніший з них – це, безумовно, небажання сільських мешканців об’єднуватись з мешканцями Новомосковська. Приклад роботи новомосковської районної ради останніх двох років не зовсім спонукає  сільські громади до такого об’єднання. Окрім безладу,  така сполука нічого не дасть. Крім того, наразі потрібно буде провести нові місцеві вибори, адже до багатьох обраних депутатів  довіра сьогодні   зовсім зникла. І бажання депутатів більшості роздерибанити сільські землі навколо Новомосковська  зовсім не сприятиме бажанню зближення села і міста. Натомість  для великих населених пунктів, таких як Знаменівка, Орлівщина, Губиниха  є сенс  об’єднання з навколишніми селами.

Важливо зазначити, що одним із головних принципів об’єднання громад є добровільність усіх учасників процесу. Більше того, сам закон називається «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Для того, щоб така добровільність виникла, об’єднання має відбуватись на принципах економічної ефективності, державної підтримки, прозорості та відкритості, відповідальності

З одного боку, об’єднання, якби відбулись, суттєво перекроїли б електоральну карту та змінили б всю картину місцевих виборів.

З іншого - ані законодавчо, ані організаційно країна не готова до того, що цей процес відбудеться швидко, а сама  передвиборча гонитва також цьому не сприятиме. І як би там , кому не хотілося прискорити процеси об’єднання, все, врешті-решт, залежатиме від самих мешканців громад, і перш за все, від волі селян. А вони, як відомо, не поспішають швидко приймати подібні рішення. І мають в цьому сенс.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Глава фракции в горсовете, председатель бюджетной комиссии - Фрейдин Алексей Валерьевич

Безусловно поддерживаю и я, и наша фракция. Дело в том, что я специально изучил недолгий опыт работы первых таких громад, созданных на Западной Украине. Даже если объединяются несколько сильных громад и первое время они получают существенные субвенции из госбюджета, то уже каждый следующий год их деятельности показывает - невозможно быть богатыми отдельно от инфраструктуры, которая их окружает.

Все забывают - субвенции не вечны, а даются только на время становления. А дальше ОТГ должна научиться зарабатывать и обеспечивать все, подчеркиваю, все потребности громады самостоятельно.

И вот здесь только приходит понимание для всех ОТГ - выжить по отдельности можно. А вот развиваться и жить с будущим - только в крупных громадах. 

Поэтому я за так называемый "немецкий вариант" организации местного самоуправления как тот, который подходит нам явно больше, чем "французский". 

И к тому же - это первый опыт организации такой крупной ОТГ в Украине. А меня всегда влекут новые и масштабные проекты.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Лидер Общественной организации "Наш Новомосковск", советник Председателя Днепропетровского областного совета - Резник Сергей Александрович

Сегодня много разговоров ведется вокруг объединения громад. Но, как часто у нас бывает, любую хорошую идею и начинания может испортить плохое исполнение. Некоторые наши руководители абсолютно не хотят не только услышать мнения людей, которые, кстати,  и выбрали их руководителями, но и не считают нужным даже объяснять толком людям принятие стратегических жизненно важных для них решений. Ведь такое объединение коснется жизни каждого жителя города и села, которые собираются объединить.

Извращается сама идея такого объединения, когда не спрашивают мнения людей. Остановлюсь на некоторых тезисах, которые отображают мое отношение к объединению громад.

 • В принципе хорошая идея изначально.  Но вот как у нас получается?

Новомосковск пытаются объединить с более чем с 60 населенными пунктами, разбросанными по территории трех районов. Что это? Зачем пытаются объединить такое количество населения и территорий? Ведь нет же задачи создать еще одну область ! Расстояние от некоторых населенных пунктов до Новомосковска превышает 60км. Это что облегчит управляемость территории? И как удобно будет добираться жителям таких территорий до Новомосковска, чтобы решать свои жизненно важные вопросы: в ЦПАО обратиться, административные органы управления. Ведь в Новомосковске планируется создать центр.

В принципе, если говорить в общем, сама идея такого объединения громад она не призвана усложнить, изначально,  жизнь населения, проживающего на этих территориях, а наоборот – призвана облегчить управляемость и сконцентрировать финансовые ресурсы для того, чтобы эффективней решать вопросы жизни людей на этих территориях.

 • Кто просчитал экономический эффект для  территорий? Для Новомосковска, для сел Новомосковского района, Магдалиновского района, для Чумаков. Кто посчитал этот экономический эффект? Мне говорят, - будет много денег! Много – это не экономический показатель и совершенно не имеет абсолютных измерений. Должны быть цифры, и люди должны знать эти цифры. Причем за эти цифры нужно будет отвечать.

Проффесиональный разговор на тему экономики получился бы в том случае, когда были бы четко обнародованные цифры и планы. Должно быть, как минимум, среднесрочное планирование в этом вопросе.

 • В рамках объединения хотят соединить территории  абсолютно разные по своему социально-экономическому положению на сегодняшний день. У города – одна ситуация, у поселков и сел – совершенно другая. Причем у сел и поселков разных. В Магдалиновском районе есть свои нюансы, в Новомосковском районе своя ситуация. Сегодня пытаются объединить разнородную социально-экономическую среду в одну, только не понятно, на каких принципах и условиях. Опять же надо понимать, что именно экономика должна быть во главе угла такого объединения, а иначе никакого смысла нет. Я далек от мысли, что люди хотят сознательно ухудшить свое социально-экономическое положение.
 • Кто  сказал и разобрался в последствиях для  социально-гуманитарной сферы? Ведь я слышал сегодня разговор о том, что мы сделаем свой госпитальный округ. Ну, это откровенная неправда! Потому что, согласно закона, госпитальные округа формируются на уровне области. Мы не можем, даже при всем желании, создать свой госпитальный округ. Не нам этот вопрос делегирован. Зато нам придется думать о том: «А что будет с учреждениями здравоохранения на этих территориях? В каком виде они останутся существовать и какие останутся, а какие нет? Ведь речь идет о большом количестве населенных пунктов, и у каждого населенного пункта своя ситуация.
 • Школы. Ведь мы сегодня слышим разговор об оптимизации сети школьной. Но сознательно нас подводят к тому, что как только объединимся, у нас будут сокращения школ, сокращения учреждений здравоохранения. Я так себе это понимаю. И это умалчивается, и говорится какая-то неправдивая информация в этом вопросе.

Хочется, чтобы за все, что говорится и еще будет сказано, была какая-то ответственность. Слова должны не разойтись, в конечном итоге, с делом.

И в заключение…

Объединяться хотят вокруг сильного населенного пункта, - города или села, но сильного экономически, с эффективным и понятным управлением, с качественным управленческим составом, с успешным опытом внедрения проектов и тому подобное. То есть, успешный город, или населенный пункт должен быть, который вокруг себя объединит более «слабых». А сегодня не совсем понятно, кто из населенных пунктов, которые будут входить в объединение, более слабый.

Вот относительно Новомосковска я хочу задать вопрос: «А чем из перечисленного мной может похвастаться Новомосковск, приглашая объединяться вокруг себя? Коррупционными непрозрачными схемами проведения тендеров, когда ремонты разной степени сложности делает одна компания? Когда закупаются товары, работы и услуги по завышенным ценам, а более дешевые предложения безо всяких вменяемых объяснений отклоняются по надуманным причинам!

Город Новомосковск может похвастаться качественными дорогами, отремонтированными тротуарами, дворовыми проездами? Ну нет… Очевидно нет! Проезжая по этим дорогам, пропадает всякое желание объединяться. В селе дорога лучше! Зачем же им объединяться с худшим?

 Город Новомосковск может показать пример качественного и эффективного управления своей территорией? Да нет!

Ситуация, которая сложилась с руководством города, вообще гремит на всю страну! Уже полтора года с момента выборов мер никак не может приступить к своей работе, его просто не пускают по непонятным причинам. Городом управляет группа депутатов, что вызывает вообще сомнения в легитимности городской власти. Решения принимаются даже не в стенах городского совета, депутаты собираются по разным предприятиям города. Это разве нормальная ситуация? Вряд ли.

Поэтому резюме…

Да, сама идея объединения громад она изначально правильная и хорошая. И может быть успешно реализована, чему есть масса примеров на территории Украины. Но в данном случае у меня есть большие сомнения в том, что подобное объединение, которое нам пытаются навязать, будет жизнеспособным и вообще будет эффективным и будет в интересах горожан. Я думаю, это объединение не будет в интересах горожан, чему есть масса подтверждений, и даже в процессе слушаний в районах мы видим абсолютно справедливые сомнения на этот счет.

 Иными словами, никто не сядет за карточный стол, когда не определены:

а) правила игры,

б) результаты,

в) какие могут быть последствия,

с) когда ты понимаешь, что партнеры, с которыми ты садишься играть, ведут себя как карточные шулеры.

Поэтому при таких исходных данных и при неясности ни экономического эффекта, ни социально-гуманитарного эффекта, ни эффекта оптимизации управления такой большой территории, при таких вводных я не могу поддержать такое объединение.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Депутат Новомосковского городского совета, партии БПП "Солидарность" -  Белый Иван Иванович

Я поддерживаю то, чтобы громада определяла свой дальнейший путь развития. Если громада будет определять путь объединения на альтернативной основе с другими громадами – это положительно, если нет – это значит не стоит дальше двигаться в этом направлении.

Все экономические расчеты нужно было производить в течение двух лет, которые власть Новомосковска проспала. Кроме Новомосковска, нужно было подключать в экономических расчетах и объекты объединения, то есть все 21 громаду, которые они выставили. Этого сделано не было. Все решалось в течение двух недель без учета интересов и мнения громады, обратной связи от громады власть не получила и не хотела получить. Если бы она шла по этому пути, то было бы все цивилизованно и без эксцессов, которые проходили на круглом столе, на сессиях и в вопросах, которые обсуждались на коллективных собраниях так называемых бюджетников. Все равно там вопросы были и бюджетников по этой теме никто не информировал. А сразу же начали проводить рабочие собрания. Это вообще абсурд.

Кроме того, не было сотрудничества с объектами объединения никакого. Все считали, что Новомосковск великий, лидеры великие, а громада – это пигмеи, с мнением которых считаться не надо. И это все привело к тому, что сегодня народ агрессивно настроен против объединения. А это, будем говорить так, всю концепцию объединения сводит к нулю.

То что касается громады, то что касается работы на положительный результат, Новомосковская громада в течение двух лет так и не получила. Мы не получили результатов положительно работы во время мороза, с теми чиновниками, которые сидят, город пришел в тупик. Сегодня же власть, которая пришла на волне продажи и покупки голосов гречка-деньги привела к тому, что люди, которые зашли в кабинеты некомпетентны и ни на что не способны. Они не показали, на что они способны. Сегодня город задыхается от грязи, от мусора, от несанкционированной торговли. Куда ни кинься, везде проколы, проколы, проколы.

Поэтому то, что сегодня делается – власть показала, что она не в состоянии провести ни одну серьезную реформу, тем более на государственном уровне. То, что ей государство дало, она успешно проваливает.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Глава Новомосковской городской организации Партии «Солидарность женщин Украины» -Яловая Ирина Викторовна

Сегодня одним из наиболее актуальных вопросов  является объединение территориальных громад.  Люди взвешивают все «за» и «против»,  как в известном  монологе  Гамлета: «Быть? Или не быть?….».  На мой  взгляд укрупнение и объединение громад — необходимо. Особенно там, где небольшие громады экономически не способны развиваться, где сельские советы не предоставляют необходимые услуги. Ведь основной месседж и задача децентрализации заключается в том, чтобы приблизить услуги к людям, чтобы громады имели возможность предоставлять эти услуги и получить полномочия и финансирование. И главный принцип, процесс добровольного объединения территориальных громад должен проводиться в законодательном поле, соблюдая интересы людей!

Что касается объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске,  здесь процесс объединения начинает приобретать неправовой характер, чем, в очередной раз, городская власть привлекает к себе еще больше жесткой критики и возмущения со стороны общественности. Согласно законодательной базе, добровольное объединение территориальных громад, сел, поселков, городов осуществляется с соблюдением таких принципов как конституционность и законность; добровольность; экономическая эффективность;  прозрачность и открытость; ответственность.  Инициировать объединение могут либо городские (поселковые, сельские) головы, либо депутаты, либо громада (с помощью местных инициатив). Однако, главным и ключевым субъектом принятия такого решения была и остаётся громада, мнение которой в нашем городе решили проигнорировать, лишая ее единственной возможности выразить своё мнение на общественных слушаниях. Также, мнение горожан  не учитывали, когда на внеочередной сессии большинство депутатов (по команде определенных лиц) голосовали и принимали решение. Нам, жителям Новомосковска, не предоставили возможность ознакомиться с планом социально-экономического развития, где должны были быть  все составляющие экономической эффективности объединения такого количества территорий вокруг Новомосковска (их более 60-ти, и они разбросаны по разным районам), нам не рассказали о функционировании социально-гуманитарной сферы в таком объединении. А это важные критерии эффективного развития  территориальной громады.  Иными словами,  городские руководители  своим  горожанам (которые их выбирали) не посчитали нужным назвать и обосновать  ни одной цифры. Отсюда можно сделать вывод, что представители городской власти преследуют свои личные интересы, а не интересы людей; рисуют грандиозные планы,  забывая о том, что  укрупнение в максимально большую единицу  не есть показатель эффективности. Объединение должно быть максимально реалистичным. Объединяться должны соседние громады, хотя бы одна из которых имеет перспективы развития и уже показала свою действенность в прошлые годы и в настоящее время, чего, к сожалению,  не скажешь о Новомосковске.  Также, важным показателем прозрачности и открытости  в процессе  ОТГ является  предоставление возможности громадам сделать  свой осознанный выбор в стратегически важном для них решении. Это законное право людей. Ситуация, которая происходит в Новомосковске и Новомосковском районе, говорит об обратном. Поэтому я не поддерживаю объединение такими узурпаторскими, противоправными методами.

И в заключение, хочется закончить фразой  известного французского политического деятеля   Алексиса де Токвиля  «Отберите у громады ее силу и независимость, и вы найдете в ней только управляемых, но тогда уже не рассчитывайте встретить здесь граждан». Судя по тому, что сейчас происходит в Новомосковске,  городская власть к этому стремится усиленными темпами. Но очень надеюсь, что граждане проявят свою волю и скажут свое законное слово.

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Руководитель общественной организации "За чисте місто" -  Глущенко Дмитрий Александрович

Ответ на вопрос нельзя дать однозначно. С одной стороны объединение, укрупнение громад ведет к оптимизации, и сокращению расходов на админаппарат, плюс громады получают больше ресурсов. Но в условиях нашей действительности и низкой гражданской активности населения будем иметь дробление страны на феодальные угодья. Где будет реализован феодальный принцип: у кого больше земли, тот и главный. Что мы сейчас и наблюдаем во многих регионах страны, где объединение происходит вокруг крупных агрохолдингов. Добро пожаловать в средневековье, только с айфоном.
Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?
Депутат Новомосковского городского совета, председатель фракции партии "Укроп" -  Хорольская Елена Николаевна

Колосс с острова Родос. Напомню, что это одно из чудес света древнего мира,  огромная статуя божества в 10 человеческих ростов, но построенная на глиняных ногах. Именно слабый материал, из которого создавалась статуя, привел к тому, что после первого же землетрясения статуя была разрушена. Вот примерно такую же участь я предрекаю  громаде с  центром в г. Новомосковске с 66 селами Новомосковского, Магдалиновского и Днепропетровского района.  Ведь основная цель создания не здравый смысл, а непомерные амбиции  некоторым избранников народа разных уровней, поэтому во главу объединения был положен не здравый смысл, экономические расчеты, демографические показатели,  прямое транспортное соединение, не  дан даже поверхностный анализ инфраструктуры объектов здравоохранения, образования, соцкульбыта, коммунальной инфраструктуры не представлен перспективный план развития, не определены стратегические  направления развития территории. Увы, когда нечем похвалиться перед избирателями, то и не стоит считаться с мнением  горожан и жителями сел, что мы теперь наблюдаем. Вот так бі я охарактеризовала  проведение жалкого подобия общественных слушаний, куда не приглашались ни граждане города, а депутаты только избранные с «правильным» мнением, а точнее с его отсутствием. Другие возможные варианты даже не рассматриваются и не представлены. Поэтому создавать громады надо, но только обдуманно и целесообразно экономически, имея на руках расчеты, пусть и предполагаемые, а не  только пустые слова.   Одно дело раздерибанить бюджет на год, а другое - принять решение стратегическое на века, решение, которое будут помнить наши потомки, создать громаду, где будут жить наши потомки!  

Поддерживаете ли Вы создание объединенной территориальной громады с центром в Новомосковске? Почему?

Общественный деятель , помощник народного депутата Украины -   Гуртовой Игорь Иванович

Процесс децентрализации проходит в Украине с марта 2014 года. Цель реформ - передать от государства местным органам власти максимальные полномочия по оказанию административных услуг, а также, соответственно, пересмотр нормативов налоговых отчислений в местные бюджеты для улучшения разрешения программ социально-экономического развития территорий . На первом этапе для городов , областных центров и городов областного подчинения, таких как Новомосковск, были предоставлены новые нормативы отчислений налогов в бюджеты, что позволило значительно увеличить собственные поступления местных бюджетов. Следующий этап предусматривает создание ОТГ (объединённых территориальных громад ) с последующей ликвидацией районов и районных администраций. Объединённым громадам также передаются дополнительные финансово- бюджетные и административные полномочия, например, создание в громадах собственных органов архитектурно-строительного контроля. Поэтому, вкратце, преимущества объединённых громад налицо. Что касается создания объединённых громад на Новомосковшине, то создание громад здесь предусмотрено перспективным планом, принятым Днепропетровским облсоветом и облгосадминистрацией и утверждённым распоряжением КМУ 846 от 05.08.15. Согласно этого перспективного плана на территории области создаются финансово самодостаточные объединённые громады. Так, на территории Новомосковского района должно быть создано три самодостаточных громады с центрами в Песчанке , Губинихе и Перещепино. Новомосковск же планируется как отдельная громада . Все расчеты были проведены и утверждены на всех уровнях вплоть до Кабмина. Два года власть Новомосковского района ничего не делала в этом направлении, по видимому, это не входило в планы нардепа Нестеренко. И вот теперь, когда через полгода будут ликвидированы районные администрации, а законно избранный мер Новомосковска таки приступит к исполнению обязанностей, Нестеренко, хватаясь за остатки власти, решил вопреки законам и здравому смыслу создать такие себе карманные княжества. Используя карманные горсоветы Новомосковска и Перещепино, на базе четырёх районов: Новомосковского, Магдалиновского, Днепропетровского и города Новомосковска создать две объединённые мега- громады. Объединив таким образом более ста населённых пунктов общей площадью в три раза больше Киева. Таким образом, вместо улучшения качества административных услуг, состоится многократное ухудшение и усложнение для жителей этих громад. Кроме того, создание объединённой мега-громады с центром в городе Новомосковске не просчитано экономически и идет вразрез с перспективным планом развития, утверждённым на всех уровнях. Такая неестественная конструкция построения объединённой громады из 66 населённых пунктов трёх районов является нежизнеспособной - "колосс на глиняных ногах", который к тому же нивелирует сам принцип народовластия . А самое главное, для любых реформ, а в реформе децентрализации тем более - это доверие и легитимность власти которая инициирует реформы. Чего нельзя сказать о власти самозванцев в городе Новомосковске. Мало того, что эти самозванцы горошки и прочие нарушители закона нелегитимны, так они ещё и прячутся от жителей города за колючей проволокой предприятий Нестеренко . О каком объединении в этой ситуации может вообще идти речь. Цель этой компании имени Нестеренко под видом ОТГ создание концлагеря со всеми вытекающими последствиями. Поэтому считаю объединение, предложенное нелегитимной властью Новомосковска, таким же нелегитимным и вредным для благополучия и жизни жителей города и района.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Новомосковск #комментарииполитиковиобщественныхдеятелейповопросусозданияОТГ
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...